10-11-2016

De ondernemer en de wet huwelijksvermogensrecht

Turnaround Academy nodigt u graag uit voor de informatiebijeenkomst “De ondernemer en de wet huwelijksvermogensrecht” op donderdag 10 november 2016 om 15.30 uur met gastspreker de heer mr. dr. R.E. (Ronald) Brinkman.

Tijdens de bijeenkomst worden de hoofdlijnen van het wetsvoorstel over de (verdere) beperking van de gemeenschap van goederen (wetsvoorstel 33.987) besproken aan de hand van een aantal casussen. De nadruk zal daarbij liggen op de schuldenkant van de nieuwe regeling, waarbij onder meer de volgende vragen aan bod komen:

  • wat geldt er als er (meer) schulden (dan baten) zijn?
  • wat als de schuldenpositie van een echtgenoot uitloopt op een faillissement/schuldsanering?
  • wat is dwingend en regelend recht?
  • welke rol spelen huwelijksvoorwaarden in een schuldensituatie?

Ronald Brinkman is notaris en vennoot bij Vechtstede Notarissen in Hardenberg. Een kantoor dat zowel een notarispraktijk als een schuldsaneringspraktijk voert. Daarnaast geeft Ronald regelmatig cursussen aan schuldsaneringsbewindvoerders over het huwelijksvermogens- en erfrecht. Ook is Ronald actief in de wetenschap (docent aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG)) en de rechtspraak (raadsheer-plaatsvervanger bij Hof Arnhem Leeuwarden). In 2014 promoveerde mr. dr. Brinkman aan de RuG op een erfrechtelijk onderwerp (tweetrapsmakingen).

Het programma ziet er als volgt uit:

15.30 uur – 16.00 uur: Ontvangst;

16.00 uur – 16.05 uur: Introductie;

16.05 uur – 17.30 uur: “De ondernemer en de wet huwelijksvermogensrecht”;

17.30 uur – 18.30 uur: Vragen en borrel.

Deze bijeenkomst vindt plaats op het kantoor van Turnaround Advocaten aan De Rijn 6 (5684 PJ ) te Best. U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden door uiterlijk 7 november 2016 een e-mail met uw contactgegevens te sturen naar academy@turnaroundadvocaten.nl. Ook bestaat de mogelijkheid om u via onze website aan te melden. Na uw aanmelding ontvangt u per e-mail een bevestiging van uw deelname met routebeschrijving en een deelnemerslijst.

De bijeenkomst staat voor iedereen open. Heeft u mogelijk relaties of collega’s voor wie deze bijeenkomst nuttig kan zijn, zend dan deze uitnodiging gerust aan hen door.

Wij hopen u op 10 november 2016 te ontmoeten!