01-02-2018

Het offensief van de fiscus jegens weigerachtige belastingbetalers

Hierbij nodigen wij u graag uit voor een informatiebijeenkomst op donderdag 1 februari 2018 om 15.30 uur met gastspreker de heer A. (Arie) van Eijsden.

Arie van Eijsden is werkzaam op het ministerie van Financiën. Hij is werkzaam als Beleidsadviseur en houdt zich bezig met advisering van de ambtelijke en politieke top op diverse beleidsterreinen. Hij verricht werkzaamheden die zijn te omschrijven als het vormgeven van het fiscale beleid op het terrein van Invordering van belastingen, discontinuïteit van ondernemingen en faillissementsvraagstukken. Ook vragen internationale invorderingsaangelegenheden zijn aandacht. Hij is regelmatig betrokken bij wetgevingswerkzaamheden die zijn beleidsterrein betreffen of daar invloed op hebben.

Naast de hoofdwerkzaamheden op het ministerie van Financiën publiceert hij regelmatig. Hij is medewerker van Vakstudie Nieuws, redactielid van het Tijdschrift voor Insolventierecht, eindredacteur van het onderdeel Invorderingswet van de fiscale Encyclopedie De Vakstudie en adviseur van het blad WSNP Periodiek. Arie schrijft regelmatig artikelen in diverse tijdschriften. Tevens heeft hij meegewerkt aan diverse boeken op fiscaal gebied.

Arie van Eijsden is onder andere docent aan de Grotius Academie (Insolventie), hij is docent bij enkele cursussen van SSR en bij OSR (bewindvoerder WSNP), bij het Register belastingadviseurs en spreekt regelmatig op diverse congressen.

Bij het Belastingplan 2018 dat op 1 januari in werking is getreden heeft de staatssecretaris van Financiën een aantal maatregelen geïntroduceerd die er op zijn gericht de belastingopbrengsten te optimaliseren.

Zo is er een maatregel getroffen die er in voorziet dat de pand- en hypotheekhouders zich niet ten nadele van de fiscus kunnen verhalen op de zogenoemde 'boedelomzetbelasting'. Hoe verhoudt die maatregel zich ten opzichte van het spraakmakende arrest van de Hoge Raad van 15 december 2017? Slaat de Hoge Raad overigens de plank niet een beetje mis? En wat doet het ministerie met die dramatische uitspraak? Ook wordt er ingegaan op de opheffing van de schorsende werking van het verzet in rechte tegen de tenuitvoerlegging van een dwangbevel. Dat verzet was een tot 1 januari 2018 veelgebruikte methode om de fiscus te beletten om dwanginvorderingsmaatregelen te treffen. Ook wordt ingegaan op de (verdere) aanscherping van het bodem(voor)recht (meldingsplicht).

Daarnaast zullen actualiteiten de revue passeren en wordt tevens ingegaan op de saneringsbereidheid van de fiscus.

Het programma ziet er als volgt uit:

15.30 uur – 16.00 uur: Ontvangst;

16.00 uur – 17.30 uur: Lezing door Arie van Eijsden

17.30 uur – 18.30 uur: Vragen en borrel.

Deze bijeenkomst vindt plaats op het kantoor van Turnaround Advocaten aan De Rijn 6 te Best. U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden door uiterlijk 29 januari 2018 een e-mail met uw contactgegevens te sturen naar bijeenkomsten@turnaroundadvocaten.nl. Ook bestaat de mogelijkheid om u via onze website aan te melden. Na uw aanmelding ontvangt u per e-mail een bevestiging van uw deelname met routebeschrijving en een deelnemerslijst.

De bijeenkomst staat voor iedereen open. Heeft u mogelijk relaties of collega’s voor wie deze bijeenkomst nuttig kan zijn, zend dan deze uitnodiging gerust aan hen door.

Wij hopen u op 1 februari 2018 te ontmoeten!


AANMELDEN

Vul onderstaand formulier in om u aan te melden.
Door het verzenden van dit formulier verklaart u bekend te zijn met de inhoud van onze privacyverklaring.