07-11-2019

‘WHOA’

Hierbij nodigen wij u graag uit voor een informatiebijeenkomst op donderdag 7 november 2019 om 15.30 uur met een duo presentatie van gastspreker de heer C.P.H. (Christian) van der Heijden MSc RA RV van Joanknecht en collega de heer mr. drs. F.P.G. (Floris) Dix over de het wetsvoorstel ‘Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)’.

Christian van der Heijden (1972) is partner Corporate Finance, Forensics & Recovery bij Joanknecht. Als registeraccountant en registervaluator is hij veelvuldig betrokken bij waarderingen van ondernemingen, op zowel MKB als corporate niveau. Ook wordt hij in dit kader door advocaten en rechtbanken ingeschakeld als deskundige. Hij beschikt over ruime ervaring in het werkveld van herstructurering, begeleiding van ondernemingen/ ondernemers in (dreigende) insolventiesituaties en waarderingen van ondernemingen in situaties van financial distress.

In de presentatie zal hij op praktische wijze de vertaalslag maken van de WHOA-regelgeving naar attentiepunten met betrekking tot de waardering, onder meer aan de hand van een voorbeelduitwerking.

Floris Dix zal vanuit een juridische invalshoek het wetsvoorstel belichten en vooral ingaan op de bruikbaarheid en de spelregels. Dat zal leiden tot een niet te missen wisselwerking tussen de praktijk en het recht.

Het programma ziet er als volgt uit:
15.30 uur – 16.00 uur: Ontvangst;
16.00 uur – 16.45 uur: Lezing door Floris Dix
16.45 uur – 17.30 uur: Lezing door Christian van der Heijden
17.30 uur – 18.30 uur: Vragen en borrel.

Deze bijeenkomst vindt plaats op het kantoor van Turnaround Advocaten aan De Rijn 6 te Best. U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden door uiterlijk 1 november 2019 een e-mail met uw contactgegevens te sturen naar bijeenkomsten@turnaroundadvocaten.nl. Ook bestaat de mogelijkheid om u via onze website aan te melden. Na uw aanmelding ontvangt u per e-mail een bevestiging van uw deelname met routebeschrijving en een deelnemerslijst.

De bijeenkomst staat voor iedereen open. Heeft u mogelijk relaties of collega’s voor wie deze bijeenkomst nuttig kan zijn, zend dan deze uitnodiging gerust aan hen door.

Wij hopen u op 7 november as. te ontmoeten!

Register Belasting Adviseurs: 375922
NBA: 108976


AANMELDEN

Vul onderstaand formulier in om u aan te melden.
Door het verzenden van dit formulier verklaart u bekend te zijn met de inhoud van onze privacyverklaring.