23-03-2017

Wet continuïteit ondernemingen II

Hierbij nodigen wij u graag uit voor een informatiebijeenkomst op donderdag 23 maart as. om 16.00 uur door mr. drs. F.P.G. (Floris) Dix.

Het wetgevingsprogramma ‘herijking faillissementsrecht’ bestaat uit drie pijlers te weten (i) de bestrijding van faillissementsfraude, (ii) de bevordering van het reorganiserend vermogen van bedrijven en (iii) de modernisering van de faillissementsprocedure. De tweede pijler wordt ingevuld door een drietal wetsvoorstellen, genoemd Wet continuïteit onderneming (WCO), respectievelijk I, II en III. Trouwe bezoekers kennen de WCO I al, namelijk de ‘Pre pack’.

Ditmaal staan wij stil bij de WCO II. Deze wet beoogt ondernemingen die zich geconfronteerd zien met problematische schulden, maar die volgens de betrokken belanghebbenden op zichzelf rendabel zijn, de mogelijkheid te bieden hun schulden te saneren en terug te brengen tot beheersbare proporties zodat een faillissement kan worden voorkomen. Oftewel een dwangakkoord buiten faillissement.

Tijdens de bijeenkomst zal Floris ingaan op de voorgestelde regeling van het buitengerechtelijk akkoord en waar mogelijk voorbeelden te schetsen aan de hand van de dagelijkse praktijk. Zo bent u weer bij op de laatste ontwikkelingen op het gebied van faillissementsrecht & herstructurering.

Het programma ziet er als volgt uit:

16.00 uur – 16.30 uur: Ontvangst;

16.30 uur – 17.30 uur: Lezing door mr. drs. F.P.G. (Floris) Dix;

17.30 uur – 18.30 uur: Vragen en borrel.

Deze bijeenkomst vindt plaats op het kantoor van Turnaround Advocaten aan De Rijn 6 te Best. U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden door uiterlijk 20 maart 2017 een e-mail met uw contactgegevens te sturen naar academy@turnaroundadvocaten.nl. Ook bestaat de mogelijkheid om u via onze website aan te melden. Na uw aanmelding ontvangt u per e-mail een bevestiging van uw deelname met routebeschrijving en een deelnemerslijst.

De bijeenkomst staat voor iedereen open. Heeft u mogelijk relaties of collega’s voor wie deze bijeenkomst nuttig kan zijn, zend dan deze uitnodiging gerust aan hen door.

Wij hopen u op 23 maart 2017 te ontmoeten!