30-11-2016

Bestuurdersaansprakelijkheid DGA en fraude

Bestuurdersaansprakelijkheid DGA en fraude, gehouden door Floris Dix bij Platform forensisch accountants in opsporing.

Voor het Platform forensisch accountants in opsporing verzorgt Floris een presentatie met betrekking tot aansprakelijkheid van een DGA bij faillissement. Tevens wordt ingegaan op de nieuwe rol van de curator als ‘opsporingsambtenaar’. De curator is wettelijk verplicht om onderzoek te doen naar faillissementsfraude en in voorkomend geval aangifte te doen. Floris bespreekt deze nieuwe rol van de curator aan de hand van een praktijkvoorbeeld.


mr. drs. Floris Dix
Curator en dealmaker pur sang en één van de grondleggers van Turnaround Advocaten.